drukarka

W swojej ofercie mamy możliwość wydrukowania zdjęcia, grafiki na opłatku – opcja ta jest możliwa tylko przy zakupie opłatka razem z tortem.

Nie drukujemy na sprzedaż samych opłatków.